PUTOLINE FUEL INJECT & VALVE CLEANER 325ML

11.58

Availability: 2 in stock SKU: 74065

Description

PUTOLINE FUEL INJECT & VALVE CLEANER 325ML

Fuel Inject & Valve Cleaner is a professional petrol additive for all 2 and 4-stroke petrol engines. It removes deposits from the entire fuel system. Properties:
Optimises fuel atomization and combustion
Increases engine power
Reduces fuel consumption
Ensures a quick cold-start
Prevents rough engine idling and misfiring when accelerating
Keeps exhaust gas emissions as low as possible
Catalytic converter friendly Instructions for use:
Pour into the petrol tank before fuelling
Normal consumption: 1 bottle per 4000 km
Heavily contaminated systems: 1 bottle on the first 3 times you fill up, then maintenance dose
Unfavourable usage (short journeys, city driving, low annual mileage): 1 bottle per 2000 km 325 ml treats a maximum of 50 litres of petrol.

——————————————————————————————

Fuel Inject & Valve Cleaner is een professioneel benzineadditief voor alle 2- en 4-takt benzinemotoren. Het verwijdert afzettingen in het hele brandstofsysteem. Kenmerken:
Optimaliseert brandstofverstuiving en verbranding
Verbetert motorvermogen
Vermindert brandstofverbruik
Zorgt voor een snelle koude start
Voorkomt onregelmatig stationair draaien en inhouden bij accelereren
Houdt uitlaatgasemissie zo laag mogelijk
Katalysatorvriendelijk Gebruiksaanwijzing:
Giet vóór tanken in de benzinetank
Normaal gebruik: 1 flacon per 4000 km
Sterk vervuilde systemen: 1 flacon bij de eerste 3 tankbeurten, daarna onderhoudsdosis
Ongunstig gebruik (korte ritten, stadsverkeer, weinig afgelegde km per jaar: 1 flacon per 2.000 km 325 ml behandelt maximaal 50 liter benzine.